• image

  Контакт Тел.
  +389 2 2030022

 • image

  Работно време
  Пон - Пет: 08h - 18h Саб: 08h - 14h

Промоции

Во станицата за технички преглед ПЕТРОЛ ОИЛ КОМПАНИ лоцирана на ул. 1 број 3 Б во Ново Село,
Скопје може да направите редовен и вонреден технички преглед и регистрација на Вашите моторни возила.

 • Продолжување на регистрација на возило

  Потребни документи за продолжување на регистрација на моторно возило:

  * Барање за регистрација (го изготвува Петрол Оил)
  * Сообраќајна дозвола
  * Полиса за задолжително осигурување од авто одговорност
  * Важечка лична карта на сопственикот и присуство на сопственикот (за физички лица)
  * Полноношно за регистрација и важечка лична карта на овластено лице (за правни лица)

  Надоместоци за продолжување на регистрација на моторно возило:

  * Уплата за технички преглед (изготвува Петрол Оил)
  * Административна такса
  * Надомест за јавни патишта (изготвува Петрол Оил)

  и/или само ако има потреба за тоа

  * Надомест за издавање нова сообраќајна дозвола
  * Надомест за издавање нови регистарски таблички

  Прва регистрација на ново возило

  Потребни документи за прва регистрација на ново моторно возило:

  * Барање за регистрација (го изготвува Петрол Оил)
  * Фактура за купопродажба
  * Царинска декларација
  * Царинска потврда
  * Потврда од единечно одобрување или идентификација (хомологација)
  * Полиса за задолжително осигурување од авто одговорност
  * Важечка лична карта на сопственикот и присуство на сопственикот (за физички лица)
  * Полноношно за регистрација и важечка лична карта на овластено лице (за правни лица)

  Надоместоци за прва регистрација на ново моторно возило:

  * Уплата за технички преглед (изготвува Петрол Оил)
  * Административна такса
  * Надомест за јавни патишта (изготвува Петрол Оил)
  * Надомест за издавање нова сообраќајна дозвола
  * Надомест за издавање нови регистарски таблички

  Прва регистрација на увезено возило

  Потребни документи за прва регистрација на увезено моторно возило:

  * Барање за регистрација (го изготвува Петрол Оил)
  * Фактура или договор за купопродажба (превод)
  * Царинска декларација
  * Странската сообраќајна дозвола (превод)
  * Потврда од единечно одобрување или идентификација (хомологација)
  * Полиса за задолжително осигурување од авто одговорност
  * Важечка лична карта на сопственикот и присуство на сопственикот (за физички лица)
  * Полноношно за регистрација и важечка лична карта на овластено лице (за правни лица)

  Надоместоци за прва регистрација на увезено моторно возило:

  * Уплата за технички преглед (изготвува Петрол Оил)
  * Административна такса
  * Надомест за јавни патишта (изготвува Петрол Оил)
  * Надомест за издавање нова сообраќајна дозвола
  * Надомест за издавање нови регистарски таблички