• image

    Контакт Тел.
    +389 2 2030022

  • image

    Работно време
    Пон - Пет: 08h - 18h Саб: 08h - 14h

Осигурување на имот - Петрол Оил

Осигурувањето на имот подразбира осигурување на:

• Семејна куќа, стан, помошни објекти, економски објекти, викенд куќа, подни и ѕидни облоги, стакла на врати и прозори, вградени инсталации, котли и вградени печки, бојлери и санитарни уреди во тие објекти,
• Објекти во изградба и објекти и опрема во монтажа (целиот материјал, опрема и сите работи на објектот во изградба и машини, уреди и инсталации кои се монтираат),
• Предмети од домаќинство, пари и скапоцености, уметнички предмети и слично,
• Машини, опрема, залихи и пари.
Осигурувањето на имот вклучува осигурување од следните основни опасности (ризици):
• Пожар
• Удар на гром
• Експлозија, освен нуклеарна експлозија и радиоактивна контаминација
• Бура
• Град
• Поплава или потоп
• Јавни манифестации и демонстрации
• Излевање на вода од водоводни и канализациони инсталации
• Лизгање и одронување на земјиште
• Снежна лавина
• Провална кражба и разбојништво