Регистрација на возила
     
Технички преглед:
Брокерско друштво:
Центар за пелети:
info@petrol-oil.mk
broker@petrol-oil.mk
peleti@petrol-oil.mk
 Naslov Registracija

Во станицата за технички преглед ПЕТРОЛ ОИЛ КОМПАНИ лоцирана на ул. 1 број 3 Б во Ново Село, Скопје може да направите редовен и вонреден технички преглед и регистрација на Вашите моторни возила.

 • Продолжување на регистрација на возило +

  Потребни документи за продолжување на регистрација на моторно возило:

    Барање за регистрација (го изготвува Петрол Оил)
    Сообраќајна дозвола
    Полиса за задолжително осигурување од авто одговорност
    Важечка лична карта на сопственикот и присуство на сопственикот (за физички лица)
    Полноношно за регистрација и важечка лична карта на овластено лице (за правни лица)

   

  Надоместоци за продолжување на регистрација на моторно возило:

    Уплата за технички преглед (изготвува Петрол Оил)
    Административна такса
    Надомест за јавни патишта (изготвува Петрол Оил)

  и/или само ако има потреба за тоа

    Надомест за издавање нова сообраќајна дозвола
    Надомест за издавање нови регистарски таблички

   

 • Прва регистрација на ново возило +

  Потребни документи за прва регистрација на ново моторно возило:

    Барање за регистрација (го изготвува Петрол Оил)
    Фактура за купопродажба
    Царинска декларација
    Царинска потврда
    Потврда од единечно одобрување или идентификација (хомологација)
    Полиса за задолжително осигурување од авто одговорност
    Важечка лична карта на сопственикот и присуство на сопственикот (за физички лица)
    Полноношно за регистрација и важечка лична карта на овластено лице (за правни лица)

   

  Надоместоци за прва регистрација на ново моторно возило:

    Уплата за технички преглед (изготвува Петрол Оил)
    Административна такса
    Надомест за јавни патишта (изготвува Петрол Оил)
    Надомест за издавање нова сообраќајна дозвола
    Надомест за издавање нови регистарски таблички

   

 • Прва регистрација на увезено возило +

  Потребни документи за прва регистрација на увезено моторно возило:

    Барање за регистрација (го изготвува Петрол Оил)
    Фактура или договор за купопродажба (превод)
    Царинска декларација
    Странската сообраќајна дозвола (превод)
    Потврда од единечно одобрување или идентификација (хомологација)
    Полиса за задолжително осигурување од авто одговорност
    Важечка лична карта на сопственикот и присуство на сопственикот (за физички лица)
    Полноношно за регистрација и важечка лична карта на овластено лице (за правни лица)

   

  Надоместоци за прва регистрација на увезено моторно возило:

    Уплата за технички преглед (изготвува Петрол Оил)
    Административна такса
    Надомест за јавни патишта (изготвува Петрол Оил)
    Надомест за издавање нова сообраќајна дозвола
    Надомест за издавање нови регистарски таблички

   

 • 1

 

Уплатници (вирмани) за плаќање на потребните надоместоци:
 • ПП-30 Надомест за технички преглед
 • ПП-10 Надомест за јавни патишта (физички лица)
 • ПП-30 Ндомест за јавни патишта (правни лица)
 • ПП-50 Надомест за административна такса
 • ПП-50 Надомест за нова сообраќајна дозвола
 • ПП-50 Надомест за нови регистарски таблички
Intro Tehnicki Pregled

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА
MЕЃУНАРОДНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА
ОДОБРЕНИЕ ЗА ТУЃО ВОЗИЛО
ИЗДАВАЊЕ ПРОБНИ ТАБЛИЧКИ
ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ
Intro Broker

ПЕТРОЛ ОИЛ БРОКЕР

ПОЛИСА ЗА АВТО ОДГОВОРНОСТ
ЗЕЛЕН КАРТОН
ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ
КАСКО ОСИГУРУВАЊЕ
ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ
ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ
Intro Benzinska

БЕНЗИНСКА ПУМПА

ул. 1 БР. 3 Б, НОВО СЕЛО, СКОПЈЕ
СИТЕ ВИДОВИ ГОРИВА
LPG - TNG
МИНИ МАРКЕТ
ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ
Intro Peleti

ЦЕНТАР ЗА ПЕЛЕТИ

ул. БУТЕЛСКА БР. 47 Б, Скопје
ПРОИЗВОДИТЕЛ: SPARROW
ПРОИЗВЕДЕНИ ОД ЧИСТО ДРВО (БЕЗ КОРА)
НАЈДОБРА ЦЕНА И КВАЛИТЕТ
ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Промоции

 • Подарок 20 литри гориво - регистрирај и заштеди

  Подарок 20 литри гориво - регистрирај и заштеди

  РЕГИСТРИРАЈ ГО ТВОЈОТ АВТОМОБИЛ ВО ПЕТРОЛ ОИЛ И ЗАШТЕДИ 20 ЛИТРИ ГОРИВО! Со секој направен
 • Подарок 10 литри гориво - регистрирај и заштеди

  Подарок 10 литри гориво - регистрирај и заштеди

  РЕГИСТРИРАЈ ГО ТВОЈОТ АВТОМОБИЛ ВО ПЕТРОЛ ОИЛ И ЗАШТЕДИ 10 ЛИТРИ ГОРИВО! Со секој направен
 • ПОЛИСИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ !

  ПОЛИСИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ !

  ПОЛИСИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО БРОКЕРСКО ДРУШТВО ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД СКОПЈЕ !
 • 1
 • 2
Контакт информации

 

СТАНИЦА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД
  ул. 1 број 3 Б во Ново Село, Скопје
  +389 (0)2 20 300 22
  +389 (0)77 677 776
  info@petrol-oil.mk
  Придружете ни се на facebook
БРОКЕРСКО ДРУШТВО
  ул. 1 број 3 Б во Ново Село, Скопје
  +389 (0)2 20 300 22
  +389 (0)77 677 776
  broker@petrol-oil.mk
ЦЕНТАР ЗА ПЕЛЕТИ
  ул. Бутелска БР. 47 Б, Скопје
  +389 (0)77 400 776
  peleti@petrol-oil.mk
  Придружете ни се на facebook
Локација