Лиценцирани брокери
     
Технички преглед:
Брокерско друштво:
Центар за пелети:
info@petrol-oil.mk
broker@petrol-oil.mk
peleti@petrol-oil.mk
 Licencirani Brokeri

 

Назив на Друштвото   ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО ПЕТРОЛ ОИЛ БРОКЕР АД СКОПЈЕ
Седиште   1 бр.3Б НОВО СЕЛО, ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Телефонски број и број на телефакс   02 2030022 ; 077 677 776
Интернет страница   www.petrol-oil.mk
Електронска адреса   broker@petrol-oil.mk
Име и презиме на одговорното лице   ЈОВИЦА ЛАТИНОВСКИ
Име и презиме на делегирано одговорно лице   ЈОВИЦА ЛАТИНОВСКИ

 

Име и Презиме   ЈОВИЦА ЛАТИНОВСКИ
РБС издаден од Агенцијата   Р.БР.271 (ОБ-0358)
Број на решението со кое Агенцијата издала дозвола, согласност, односно лиценца за вршење работи на застапување во осигурување, односно осигурително брокерски работи   07-4-129
датум на издавање на дозволата/лиценцата   20.05.2014
класи на осигурување   01/02/03/04/05/06/07/08/09
Датум на престанок со вршење работи на застапување во осигурувањето, односно осигурително брокерски работи    
Име и Презиме   ГОРДАНА ЕЛОВСКА
РБС издаден од Агенцијата   Р.БР.129 (ОБ-0170)
Број на решението со кое Агенцијата издала дозвола, согласност, односно лиценца за вршење работи на застапување во осигурување, односно осигурително брокерски работи   09-1847/2
датум на издавање на дозволата/лиценцата   03.05.2011
класи на осигурување   10/11/12/13/14/15/16/17/18
Датум на престанок со вршење работи на застапување во осигурувањето, односно осигурително брокерски работи    
Последни измени од:   31.3.2021

 

Назив на Друштвото   ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО ПЕТРОЛ ОИЛ БРОКЕР АД СКОПЈЕ
Седиште   1 бр.3Б НОВО СЕЛО, ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Телефонски број   02 2030022 ; 077 677 776
Интернет страница на ОБД   www.petrol-oil.mk
Bеб страна надруштвото   www.petrol-oil.mk
Матичен број   7151403
Број на решението со кое Агенцијата му издала дозволата за вршење осигурително брокерски работи (датум на издавање на дозволата)   УП 07-3975 ; 17.07.2014
Име и Презиме   ЈОВАНКА ЛАТИНОВСКА
Име и презиме на членовите на органот на управување на Друштвото   ЈОВИЦА ЛАТИНОВСКИ
Име и презиме на лиценцираните осигурителни брокери и нивни РБС   ЈОВИЦА ЛАТИНОВСКИ 07-4-129 / ГОРДАНА МЕЛОВСКА 09-1847/2
Датум на престанок    
Телефонски број   02 2030022 ; 077 677 776
Електронска адреса   broker@petrol-oil.mk
Bеб страна на друштвото   www.petrol-oil.mk

 

POB

 

Intro Tehnicki Pregled

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА
MЕЃУНАРОДНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА
ОДОБРЕНИЕ ЗА ТУЃО ВОЗИЛО
ИЗДАВАЊЕ ПРОБНИ ТАБЛИЧКИ
ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ
Intro Broker

ПЕТРОЛ ОИЛ БРОКЕР

ПОЛИСА ЗА АВТО ОДГОВОРНОСТ
ЗЕЛЕН КАРТОН
ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ
КАСКО ОСИГУРУВАЊЕ
ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ
ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ
Intro Benzinska

БЕНЗИНСКА ПУМПА

ул. 1 БР. 3 Б, НОВО СЕЛО, СКОПЈЕ
СИТЕ ВИДОВИ ГОРИВА
LPG - TNG
МИНИ МАРКЕТ
ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ
Intro Peleti

ЦЕНТАР ЗА ПЕЛЕТИ

ул. БУТЕЛСКА БР. 47 Б, Скопје
ПРОИЗВОДИТЕЛ: SPARROW
ПРОИЗВЕДЕНИ ОД ЧИСТО ДРВО (БЕЗ КОРА)
НАЈДОБРА ЦЕНА И КВАЛИТЕТ
ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Промоции

 • Подарок 20 литри гориво - регистрирај и заштеди

  Подарок 20 литри гориво - регистрирај и заштеди

  РЕГИСТРИРАЈ ГО ТВОЈОТ АВТОМОБИЛ ВО ПЕТРОЛ ОИЛ И ЗАШТЕДИ 20 ЛИТРИ ГОРИВО! Со секој направен
 • Подарок 10 литри гориво - регистрирај и заштеди

  Подарок 10 литри гориво - регистрирај и заштеди

  РЕГИСТРИРАЈ ГО ТВОЈОТ АВТОМОБИЛ ВО ПЕТРОЛ ОИЛ И ЗАШТЕДИ 10 ЛИТРИ ГОРИВО! Со секој направен
 • ПОЛИСИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ !

  ПОЛИСИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ !

  ПОЛИСИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО БРОКЕРСКО ДРУШТВО ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД СКОПЈЕ !
 • 1
 • 2
Контакт информации

 

СТАНИЦА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД
  ул. 1 број 3 Б во Ново Село, Скопје
  +389 (0)2 20 300 22
  +389 (0)77 677 776
  info@petrol-oil.mk
  Придружете ни се на facebook
БРОКЕРСКО ДРУШТВО
  ул. 1 број 3 Б во Ново Село, Скопје
  +389 (0)2 20 300 22
  +389 (0)77 677 776
  broker@petrol-oil.mk
ЦЕНТАР ЗА ПЕЛЕТИ
  ул. Бутелска БР. 47 Б, Скопје
  +389 (0)77 400 776
  peleti@petrol-oil.mk
  Придружете ни се на facebook
Локација